முகப்பு2019-01-14T14:31:58+00:00
Om Namah Sivaya,

Avec la mise à jour des mesures prises par le gouvernement du Québec pour faire face à la crise actuelle, nous prolongeons notre fermeture jusqu'au 1er août. Nous suivons attentivement les actualités et nous vous tiendrons informés de tout changement.


À son service,
Camp de Yoga Sivananda


______________________________________________________________________

Om Namah Sivaya, 

With the updated regulations from the Government of Quebec, we will extend our closing date until August 1st. We are watching the news carefully and will keep you all informed of any changes. 

In His Service, 
Sivananda Yoga Camp
_______________________________________________________________________

ஓம் நமசிவாய,
 
கியூபெக் அரசின் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுறைப்படி, சுப்பிரமணிய ஆலையம் ஆகஸ்ட்1 ஆம் திகதி வரை மூடப்படும். நம் அரசின் அறிவிப்புகளை மிகக்கவனமாக பின்தொடர்கிறோம், மாற்றங்களை உங்களுக்கு அறியப்படுத்துவோம்.
 
- சிவானந்தா யோகா முகாம்
 
close-link
X